Fotosammlung

mnishikawaの写真記録

チュウサギ

チュウサギとアオサギ

東京港野鳥公園で見かけたチュウサギとアオサギ。